Základní principy předmětů Antropomotorika a Základy antropomotoriky v prezenční formě studia

1) Studenti a studentky, kteří mají předmět zapsaný poprvé (obvykle ve 2. ročníku)

 • Do výuky je nutno se zapojit v prvních dvou týdnech semestru, pokud se prvního semináře nemůžete zúčastnit, neprodleně kontaktujte vyučují.
 • Účast na seminářích musí dosáhnout alespoň 80 %
 • Výuku provází e-learningové prostředí Moodle, kde z každého semináře plynou úkoly, které je nutno obvykle splnit do dalšího semináře. Pokud se semináře nezúčastníte, jste povinni se o úkolech v Moodlu informovat.
 • Je nutno navštěvovat ten seminář, do kterého jste zapsáni v SIS, nahrazování seminářů s jinou skupinou není možné.
 • Přednášky se konají za předpokladu účasti alespoň deseti studentů.

2) Studenti a studentky, kteří mají předmět zapsaný podruhé a

 • získali zápočet (je zapsaný v SIS): tito studenti se nezapisují do žádného semináře, vyučující nekontaktují, zápočet z loňského roku je automaticky uznán a studenti se mohou rovnou hlásit na termíny zkoušek, pouze prosím o kontrolu přepisu zápočtu v SIS,
 • nezískali zápočet: tito studenti kontaktují vyučující nejpozději první týden semestru (lépe však dříve) a individuálně se domluví. Všichni tito studenti však zváží, zda chtějí navštěvovat semináře, protože jestliže se do seminářů zapíší, bude pak nutno je navštěvovat.
  Pokud nechcete semináře navštěvovat a máte z loňska splněnou docházku, do seminářů se nezapisujte!

  Opakující studenti, kteří nemají zápočet a nekontaktují vyučující, začínají od nuly a budou plnit všechny zápočtové požadavky!

Předpokladem zdárného absolvování Antropomotoriky a Základů antropomotoriky jsou znalosti a dovednosti z oblasti informačních a komunikačních technologií v rozsah uvedeném v Rámcovém vzdělávacím plánu pro základní školy.